Za razvojno-investicijske programe milijardu i 809,48 milijuna maraka
Za razvojno-investicijske programe milijardu i 809,48 milijuna maraka

Vijeće ministara BiH usvojilo je Program javnih investicija/razvojno-investicijski program institucija BiH 2017. – 2019. koji sadrži podatke o 261 projektu u ukupnoj vrijednosti od milijardu i 809,48 milijuna mraka. Od navedenog iznosa milijarda i 434,15 milijuna maraka odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 375,33 milijuna maraka na ulaganja u institucionalne projekte. 

– Vrijednost projekata koji izravno doprinose socioekonomskom razvoju, i koji su svrstani u Razvojno-investicijske program iznose milijardu i 205,26 milijuna maraka, a vrijednost ostalih projekata iznosi 604,22 milijuna maraka, stoji u priopćenju. Uz to, dodaje se kako se projekti u provedbi financiraju iz domaćih sredstava, putem proračuna, granta i vlastitih sredstava te iz ino sredstava, putem zajma i granta.

Proračun i koridor Vc

Isto tako, na jučerašnjoj sjednici Vijeće ministara BiH odobrilo je Dokument okvirnog proračuna institucija BiH za razdoblje od 2017. do 2019., koji predstavlja preliminarni nacrt proračuna za 2017. godinu, zajedno s okvirnim planovima za sljedeće dvije godine. Prema navedenom dokumentu, ukupna razina rashoda institucija BiH, isključujući servisiranje vanjskog duga,  iznosi 950 milijuna maraka na godišnjem razini za sve tri godine,  a izdvajanje neizravnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje iznosi 750 milijuna maraka, što je na nivou proračuna za 2016.

Kada su u pitanju financijske teme, treba kazati kako je Vijeće ministara prihvatilo više pojedinačnih inicijativa Ministarstva financija i trezora radi zaključivanja dva sporazuma i tri ugovora kojima se osiguravaju financijska sredstva za izgradnju nekoliko dionica/poddionica na Koridoru Vc u dužini od oko 30 kilometara, prenosi Dnevni list. 

Konkretnije, radi se o inicijativama za zaključivanje Ugovora o financiranju između BiH i Europske investicijske banke Koridor Vc – tunel Kvanj – Buna, vrijednog 100 milijuna eura; Sporazuma o zajmu između OFID – OPEC Fonda za međunarodni razvoj i BiH za Projekt “Koridor Vc – poddionica Vranduk – tunel Zenica”, vrijednog 49 milijuna eura; Kreditnog sporazuma između BiH i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj, za financiranje izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Donja Gračanica, poddionica Nemila – Vranduk, vrijednog 36 milijuna eura; Ugovora o financiranju između BiH i Europske investicijske banke Koridor Vc – tunel Zenica, vrijednog 76 milijuna eura; te Ugovora o zajmu (Projekt Koridor Vc – Svilaj – Odžak – II faza) između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj, vrijednog 40 milijuna eura.

Državna pomoć
Nadalje, izvršna državna vlast usvojila je i Godišnji izvještaj o državnoj pomoći u BiH u 2015. U Izvještaju se navodi da je ukupno evidentirana državna pomoć u BiH u 2015. iznosila 299.697.021 maraka, što je povećanje za 7.520.411 maraka, odnosno 2,57 posto u odnosu na 2014., kada je dodijeljena državna pomoć iznosila 292.176.610 maraka.
– Najviše državne pomoći dodijeljeno je sektoru poljoprivrede i ribarstva u 2015. u apsolutnom iznosu od 147.963.846 maraka, što iznosi 49,37 posto od ukupno dodijeljene državne pomoći u prošloj godini. Državna pomoć u sektoru industrije i usluga u 2015. dodijeljena je u apsolutnom iznosu od 65.852.380 maraka, čime ovaj sektor sudjeluje s 21,97 posto u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u 2015., stoji u priopćenju.

Pravni propisi za sljedeće faze pridruživanja i pristupanja EU
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za europske integracije, donijelo je  Odluku o postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom Europske unije, uz sugestije na sjednici. Ovom odlukom utvrđuju se instrumenti za usklađivanje zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom Unije, obaveze ministarstva i drugih institucija BiH i rukovoditelja organa uprave i Direkcije za europske integracije u postupku usklađivanja zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU. Donošenjem nove odluke poboljšavaju se određena ranija rješenja te pripremaju predlagači pravnih propisa za sljedeće faze procesa pridruživanja i pristupanja BiH Uniji.

Air Jordan XIII Slippers

Objavljeno: 29.7.2016.

Vezane vijesti

Posljednje novosti

Predstavljamo članice Komore

Ledo d.o.o. Čitluk

Industrijska zona Tromeđa bb
88260 Čitluk
www.ledo.ba
[email protected]


NAŠA TV d.o.o.

Bišće polje bb
88000 Mostar
nasatv.ba
[email protected]


Air Jordan X 10 Shoes


Central osiguranje d.d.

Džemala Bijedića 39
71000 Sarajevo
www.central-osiguranje.com
[email protected]


Selekting d.o.o.

Trg Tihomira Mišića 145
88000 Mostar
www.selekting.com
[email protected]


Pizza&Bar Ajduk; Unoprojekt d.o.o.

Blage Zadre 20
Grude 88340


 


Super Star d.o.o.

Vukovarska b.b.
8800 Mostar
036-348-787


Nameks d.o.o.

A.G. Matoša
Široki Brijeg 88220
[email protected]
www.nameks.com


Poliklinika Vitalis d.o.o.

Kardinala Stepinca bb
MEPAS MALL (6. KAT)
Mostar 88 000
www.poliklinikavitalis.com
[email protected]


COX 4 d.o.o.

Dr. Ante Starčevića 3
88000 Mostar
www.cox4.eu
[email protected]


Prvo plinarsko društvo d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a
71000 Sarajevo
www.ppd.ba
[email protected]  


Megi snack & resto

Avenija Kralja Tomislava 29
8800 Mostar
http://www.megi.ba/
[email protected]


 


 


MA-COM d.o.o.

Gospodarsko-poslovna zona
Hodovo bb
88 360 Stolac
tel:+387 36 861 081


VISAK d.o.o.

Hamida Vuka 37 d
88000 Mostar
Tel/mob: 00387 61 175 346
Fax: 036 571 544


Prvi.tv d.o.o.

Stjepana Radića 76
88000 Mostar
www.prvi.tv.
[email protected]
[email protected]


Zinkteknik Bosnia d.o.o.

Vrapčići b.b.
88000 Mostar
www.zinkteknik.ba
[email protected]


INEL-MED d.o.o

Rudarska 20
88000 Mostar
www.inel-med.ba
[email protected]


ZAGREBINSPEKT d.o.o

Rudarska 247
88000 Mostar
www.zagrebinspekt.com
[email protected]
 


ELTOM d.o.o.

SPC "Rondo" I kat
88000 Mostar
www.eltom.ba
[email protected]


SHIFT brand design

K. Višeslava 30 b
88000 Mostar
www.shift.ba


GUMA M d.o.o.

Bišće polje bb
88000 Mostar
www.gumam.com
[email protected]


MAJOP d.o.o.

Ortiješ bb
88000 Mostar
www.majop.ba
[email protected]


JIM d.o.o Mostar

Biskupa Buconjića 30
88000 Mostar
www.jim.ba
[email protected]


Visoka škola "Logos centar" u Mostaru

Bišće polje bb
88000 Mostar
www.logos-centar.com
[email protected]


MINIPEX d.o.o

Cesta za Aluminijski kombinat bb.
88000 Mostar
www.minipex.ba.
[email protected]


BOSSIN d.o.o.

Ortiješ bb
88000 Mostar
www.bossin.ba
[email protected]


Fortuna Tours Lufthansa City Center

Dr. Ante Starčevića bb (Hotel ERO) 
88000 Mostar
www.lcc-fortuna.com; www.fortuna.ba
[email protected]


Hepok d.d.

Bišće polje bb
88000 Mostar
www.hepok-mostar.ba
[email protected]
 


ALBA BH d.o.o.

Kneza Višeslava 12
88000 Mostar
www.alba.ba
[email protected]


MIK Company d.o.o.

Bišće polje bb
88000 Mostar
[email protected]
 


Škutor d.o.o

Rodočkih branitelja 39
88000 Mostar 
www.skutor.ba
[email protected]


Financ d.o.o

Augusta Šenoe 16
88000 Mostar
www.financ-fire.com
[email protected]


Stomatološka poliklinika Jurišić

Kneza Branimira 11
88000 Mostar
www.poliklinikajurisic.com
[email protected]


Euroherc Osiguranje d.d.

Vukovarska 1
88000 Mostar
www.euroherc.ba
[email protected]


Aluminij d.d.

Baćevići bb
88000 Mostar
www.aluminij.ba
[email protected]


Optima IT d.o.o.

Hrvatskih branitelja 8a
88000 Mostar
www.optima-ba
[email protected]


TIPS d.o.o.

MaršalaTita 124A
88000 Mostar
www.tips-mostar.com
[email protected]
 


Dema & S d.o.o

Vrapčići bb
88000 Mostar
www.dema-s.ba
[email protected]


Fircon d.o.o.

Kneza Višeslava 77a
88000 Mostar
www.fircon.biz
[email protected]
 


Eurosan d.o.o

Bišće polje bb
88000 Mostar
www.eurosan.ba
[email protected]


OIL-AC d.o.o

Hrvatskih branitelja b.b.
88000 Mostar
www.oilac.com
[email protected]
 


BB- New look d.o.o

Kralja Petra Krešimira bb, Ronod
88000 Mostar
www.retroshoes.ba
[email protected]


Aerodrom Mostar d.o.o.

J.P. Međunarodna zračna luka - Aerodrom Mostar d.o.o
Ortiješ bb - P.P. 04
88000 Mostar
www.mostar-airport.ba
[email protected]


Diamond Supply PUMA Black Friday


HERING d.d.

K.P Krešimira IV. br.10
88220 Široki Brijeg 
[email protected]
www.hering.ba


ZT Tehnozaštita d.o.o

Biskupa Čule bb
88000 Mostar
www.tehnozastita.ba
[email protected]


Nobel Corporation

Blajburških žrtava 27d
8800 Mostar
www.nobel.ba
[email protected]


NSoft d.o.o

Bleiburških žrtava bb
88000 Mostar
www.nsoft.com
[email protected]


Turistička agencija LASTA travel

Kralja Petra Krešimira IV br. 1
88000 Mostar
www.lasta.ba
[email protected]


Elko Marić d.o.o

Maršala Tita 249
88000 Mostar
www.elko-maric.ba
[email protected]


Tempo-Vranica d.d.

Put za Aluminij bb
88000 Mostar
www.tempo-vranica.ba
[email protected]


Hotel Bristol Mostar

Mostarskog bataljona bb
88000 Mostar
www.bristol.ba
[email protected]


A.O. Leko

Dubrovačka ulica
88000 Mostar
www.ao-leko.com
[email protected] 


AX-SOLING d.o.o.

AX-SOLING d.o.o.
Kralja Tomislava 109
www.ax-soling.com
[email protected]


PTP Hercegovinavino d.o.o.

Bišće polje bb
88000 Mostar
www.hercegovinavino.ba
[email protected]


INEL d.o.o.
Hera d.o.o.

Kralja Petra Krešimira IV bb (SPC Rondo)
88000 Mostar
www.hera.ba
[email protected]


ALFA THERM d.o.o.

Bišće Polje b.b.
88000 Mostar
www.alfatherm.com
[email protected]


Interagent d.o.o.

Kralja Zvonimira 13 ,
88000 Mostar,
www.interagent.ba,
[email protected]


jordan retro 11 mens kids


Unis Telekom d.d.

Dr. Ante Starčevića 50
88000 Mostar
www.unistelekom.ba
[email protected]


Keš d.o.o.

Ortiješ bb,
88000 Mostar
www.kes.ba
[email protected]


Katarina d.o.o.

A. Starčevića bb
88000 Mostar
www.katarina.ba
[email protected]


SIK d.o.o.

Raštani b.b,
88000 Mostar
www.sik.ba
[email protected]
 


Partnerske organizacije

marketing

Naše vrijednosti

Povjerenje

Svojim primjerom ukazujemo na važnost povjerenja u izgradnji poslovnih odnosa i cjelokupnom gospodarskom napretku.

Cijeloživotno učenje

Želimo sudjelovati u razvijanju svijesti o važnosti cijeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja u svijetu neprestanih promjena.

Održivost

Zagovaramo održivi razvoj i potičemo energetski učinkovita i ekološki prihvatljiva rješenja.

Različitost

Njegujemo, promičemo i cijenimo različitosti ljudi, ideja i načina poslovanja.

Inovativnost

Kao proaktivna organizacija, potičemo naše suradnike na stvaranje dodane vrijednosti i inovacija potrebnih za zadovoljavanje potreba korisnika suvremenog svijeta.

jordan shoes for sale outlet blue

Zajedništvo

Povezujemo gospodarstvenike u snažnu zajednicu, koja je u mogućnosti predvoditi pozitivne promjene u okruženju.

Transparentnost

Promičemo jasnu i točnu komunikaciju, te jednak i otvoren pristup informacijama.

Poduzetnički duh

Pružamo potporu tvrtkama u razvijanju poduzetničkog duha, potrebnog za stalno poboljšanje proizvoda i usluga.