Kako parafiskalni nameti koče bh. privredu: Vlast poslodavcima naplaćuje i kisik
Kako parafiskalni nameti koče bh. privredu: Vlast poslodavcima naplaćuje i kisik

Parafiskalni nameti podrazumijevaju različite vrste naknada koje predstavljaju parafiskalni izvor budžetskih prihoda države i "pratećih" korisnika koje privreda i građani plaćaju za "korištenje dobara od općeg interesa" (voda, šuma, rudno blago, građevinsko zemljište i drugi resursi) ili pak usluga državne administracije.

Privrednici i nevladine organizacije već godinama upozoravaju da su parafiskalni nameti uteg oko vrata bh. privrede.

Entitetske vlasti uradile "analize", poslodavci traže konkretne korake

"Opterećenje poduzetnika u BiH je najveće, kada se poredi sa zemljama Evropske unije, ali i sa zemljama okruženja. To u velikoj mjeri utječe na stvaranje nepovoljnog ambijenta za poduzetnike iz BiH, jer su potpuno nekonkurentni u odnosu na poduzetnike iz zemalja EU. Velika parafiskalna opterećenja svakako negativno utječu i na privlačenje stranih investicija", zaključak je ovogodišnjeg istraživanja "Parafiskalni nameti za mala i srednja preduzeća u Sjeveroistočnoj Bosni" koji je, uz finansijsku pomoć EU, uradio Nezavisni biro za razvoj Gradačca.

Zbog ukazane potrebe za smanjenjem broja parafiskalnih davanja u FBiH, urađena je Analiza stanja parafiskalnih davanja u Federaciji Bosne i Hercegovine s prijedlozima mjera za smanjenje parafiskalnih opterećenja, a koja se odnosi na aktivnosti identifikacije, definicije i kontrole svih parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti i njihovo smanjivanje (vodne naknade, naknade za šume, takse turističkim zajednicama i ostale takse), a što je u skladu sa dokumentom Vlade Federacije BiH: "Koncept ekonomskog razvoja 2014.-2018. Ekonomski rast i zapošljavanje“ i programom rada Vlade za mandatni period 2015.-2018. godina, kaže za Klix.ba ministrica finansija FBiH Jelka Milićević.

"U saradnji sa projektom Reforma fiskalnog sektora (FAR), u skladu sa Memorandumom o razumijevanju između USAID-a i Vlade Federacije BiH, potpisanom u julu 2015. godine, kao sastavni dio Analize urađen je inicijalni Registar naknada i taksi za interaktivno korištenje podataka, koji predstavlja pregled neporeznih prihoda u Federaciji BiH i naknada koje se plaćaju za registraciju firme i u toku poslovanja. Isti pruža mogućnost pregleda naknada koje su obavezne za sve privredne subjekte, kao i naknada koje se plaćaju za korištenje određenih dobara", pojašnjava ministrica Milićević.

Na osnovu navedene Analize i Registra izvršena je selekcija te su predložene konkretne mjere za rasterećenje privrede kroz eliminaciju pojedinih naknada i taksi, što će u narednom periodu biti razmatrano s ciljem usaglašavanja sa svim zainteresovanim stranama.

"Prihvatamo zahtjev poslodavaca da se moraju smanjiti opterećenja na rad, obaveze na plaću i parafisklani nameti. Za radikalno smanjenje moramo napraviti druge zahvate u poreznom sistemu, kao što su porez na višak imovine, porez na luksuz, porez na igre, koncesije", kazao je premijer FBiH Fadil Novalić nakon sastanka koji je 19. septembra održao sa predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH. No, poslodavci su nakon ovog sastanka saopćili da su nezadovoljni angažmanom Vlade FBiH koja se samo deklarativno zalaže za smanjenje poreskih opterećenja, ali ne čine konkretne korake.

Vlada RS završila je Nacrt registra fiskalnih i parafiskalnih nameta. Ovih dana Ministarstvo finansija je pozvalo sve insituticije, pojedince i poslodavce da ukažu i na druga poreska i neporeska opterećenja koja se ne nalaze u Registru fiskalnih i parafisklanih davanja. Broj nameta je izuzetno visok i izvjesno je da će on biti i veći, piše Klix.ba. 

Besmisleni nameti: Poslodavcima naplaćuju i kisik

Iz Udruženja poslodavaca u FBiH za Klix.ba navode da postoji od 400 do 500 parafisklanih nameta koji su definisani kroz desetine zakona na nivou BiH, FBiH, kantonalnim i općinskim nivoima. U RS-u postoji 346 parafiskalnih nameta, potvrdili su za Klix.ba iz Unije udruženja poslodavaca RS.

Tako vlasti u FBiH od poslodavaca naplaćuju naknade za vode, šume, požar, prirodne nesreće, ceste, frekvencije, kontrolu namirnica, izdavanje rješenja, korištenje zemljišta, isticanje reklama, uređenje građevinskog zemljišta te takse na isticanje firme, kontrolu kvaliteta, kontrolu prilikom izvoza ili uvoza, izgradnju atomskih skloništa, korištenje puteva, razvoj turizma, komunalne naknade itd.
"Svi nivoi vlasti, od općine do države, uvode ove namete kada i koliko im treba da bi 'ispravili' budžetske deficite, ne vodeći pri tome računa o stvarnim potrebama i ekonomskoj snazi obveznika plaćanja. Poslodavci su preopterećeni nametima. Svim parafiskalnim nametima na nižim nivoima, u zavisnosti od kantona ili općina, poslodavci moraju isplatiti čak 90 feninga na jednu isplaćenu marku plaće. To za posljedicu ima da poslodavac plaća mnogo, a radnik prima malo", kažu za Klix.ba iz Udruženja poslodavaca u FBiH.

Pojedini parafiskalni nameti posebno su besmisleni, tako poslodavci u FBiH, indirektno, plaćaju i kisik. Naime, kantonalnim propisima o šumama propisana je naknada za općekorisnu funkciju šuma čiji su obveznici pravne osobe koje su registrovane za obavljanje djelatnosti. Osnov za propisivanje navedene naknade su općekorisne funkcije šuma, kao npr. stvaranje kisika, utjecaj na ljepotu krajolika, sprečavanje erozije i sl. Navedene funkcije šuma predstavljaju javno dobro od općeg interesa za sve građane, a ne za poslodavce. Još jedan od primjera besmislenih nameta jeste i da poslodavci moraju plaćati naknade za izlazak na tender u iznosu od oko 1.500 KM bez obrzira na to da li će određena firma dobiti tender.

"Direktna korist od ukidanja određenih parafiskalnih nameta bila bi ušteda poslodavcima blizu 15-20 miliona KM. Indirektna korist sastoji se u tome da će taj iznos biti upotrijebljen za razvoj i novo zapošljavanje, a samim tim i bolje punjenje budžeta i vanbudžetskih fondova te smanjenje sive ekonomije. Indirektna korist mogla bi biti mnogo veća. Naime, ta mjera bi imala i poticajni karakter, a direktno bi utjecala i na smanjenje javne potrošnje", pojašnjavaju iz Udruženja poslodavaca u FBiH.

Zbog brojnih parafiskalnih opterećenja koja su poslodavci obavezni uplaćivati te neujednačenog sistema kontrole bilježi se stalni rast sive ekonomije. Stoga bi smanjenje parafiskalnih nameta imalo itekakav utjecaj na povećanje zapošljavanja.

Konkretni prijedlozi poslodavaca

Vlast naknadama od parafiskalnih nameta stvara "dvostruki" budžet i omogućava sredstva za funkcionisanje veoma složenog administrativnog aparata. Međutim, stvaranjem novih radnih mjesta, kroz primjerene zakonske naknade, punili bi se fondovi i omogućili poticaji na privredu te ponovno zapošljavanje.

Posljednjih godina poslodavci predlažu niz mjera koje vlasti trebaju poduzeti za rasterećenje privrede. Neki od prijedloga su: smanjenje parafiskalnih nameta, ukidanje članarine turističkim zajednicama, smanjenje administrativnih i sudskih taksi, ukidanje više članarina za privredne komore, ukidanje obaveze notarske ovjere akata za pravne osobe. Zatim, mjere za poboljšanje likvidnosti, pri čemu poslodavci predlažu plaćanje PDV-a po naplati, ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena, uvođenje multilateralne kompenzacije, hitno donošenje zakona o izmirenju obaveza kojim se utvrđuje rok plaćanja budžetskih korisnika u roku do 60 dana.

"Moramo omogućiti da se najproaktivniji i najaktivniji dio populacije - poslodavci, preduzetnici razmašu. I ne samo oni. Drastičnim smanjenjem fiskalnih i parafiskalnih davanja moramo stvoriti ambijent u kojem će značajan broj građana postati preduzetnici i poslodavci. Trenutni broj poslodavaca i preduzetnika ne garantuje stabilnost sistema. Mladi ljudi trebaju biti ohrabreni da prvo pokušaju raditi, živjeti i stvarati u svojoj zemlji", kažu za Klix.ba iz Unije udruženja poslodavaca RS.

Jordan Flight Luxe

Objavljeno: 5.10.2016.

Vezane vijesti

Posljednje novosti

Predstavljamo članice Komore

Ledo d.o.o. Čitluk

Industrijska zona Tromeđa bb
88260 Čitluk
www.ledo.ba
[email protected]


NAŠA TV d.o.o.

Bišće polje bb
88000 Mostar
nasatv.ba
[email protected]


Air Jordan X 10 Shoes


Central osiguranje d.d.

Džemala Bijedića 39
71000 Sarajevo
www.central-osiguranje.com
[email protected]


Selekting d.o.o.

Trg Tihomira Mišića 145
88000 Mostar
www.selekting.com
[email protected]


Pizza&Bar Ajduk; Unoprojekt d.o.o.

Blage Zadre 20
Grude 88340


 


Super Star d.o.o.

Vukovarska b.b.
8800 Mostar
036-348-787


Nameks d.o.o.

A.G. Matoša
Široki Brijeg 88220
in[email protected]
www.nameks.com


Poliklinika Vitalis d.o.o.

Kardinala Stepinca bb
MEPAS MALL (6. KAT)
Mostar 88 000
www.poliklinikavitalis.com
[email protected]


COX 4 d.o.o.

Dr. Ante Starčevića 3
88000 Mostar
www.cox4.eu
[email protected]


Prvo plinarsko društvo d.o.o. Sarajevo

Tešanjska 24a
71000 Sarajevo
www.ppd.ba
[email protected]  


Megi snack & resto

Avenija Kralja Tomislava 29
8800 Mostar
http://www.megi.ba/
[email protected]


 


 


MA-COM d.o.o.

Gospodarsko-poslovna zona
Hodovo bb
88 360 Stolac
tel:+387 36 861 081


VISAK d.o.o.

Hamida Vuka 37 d
88000 Mostar
Tel/mob: 00387 61 175 346
Fax: 036 571 544


Prvi.tv d.o.o.

Stjepana Radića 76
88000 Mostar
www.prvi.tv.
[email protected]
[email protected]


Zinkteknik Bosnia d.o.o.

Vrapčići b.b.
88000 Mostar
www.zinkteknik.ba
[email protected]


INEL-MED d.o.o

Rudarska 20
88000 Mostar
www.inel-med.ba
[email protected]


ZAGREBINSPEKT d.o.o

Rudarska 247
88000 Mostar
www.zagrebinspekt.com
[email protected]
 


ELTOM d.o.o.

SPC "Rondo" I kat
88000 Mostar
www.eltom.ba
[email protected]


SHIFT brand design

K. Višeslava 30 b
88000 Mostar
www.shift.ba


GUMA M d.o.o.

Bišće polje bb
88000 Mostar
www.gumam.com
[email protected]


MAJOP d.o.o.

Ortiješ bb
88000 Mostar
www.majop.ba
[email protected]


JIM d.o.o Mostar

Biskupa Buconjića 30
88000 Mostar
www.jim.ba
[email protected]


Visoka škola "Logos centar" u Mostaru

Bišće polje bb
88000 Mostar
www.logos-centar.com
[email protected]


MINIPEX d.o.o

Cesta za Aluminijski kombinat bb.
88000 Mostar
www.minipex.ba.
[email protected]


BOSSIN d.o.o.

Ortiješ bb
88000 Mostar
www.bossin.ba
[email protected]


Fortuna Tours Lufthansa City Center

Dr. Ante Starčevića bb (Hotel ERO) 
88000 Mostar
www.lcc-fortuna.com; www.fortuna.ba
[email protected]


Hepok d.d.

Bišće polje bb
88000 Mostar
www.hepok-mostar.ba
[email protected]
 


ALBA BH d.o.o.

Kneza Višeslava 12
88000 Mostar
www.alba.ba
[email protected]


MIK Company d.o.o.

Bišće polje bb
88000 Mostar
[email protected]
 


Škutor d.o.o

Rodočkih branitelja 39
88000 Mostar 
www.skutor.ba
[email protected]


Financ d.o.o

Augusta Šenoe 16
88000 Mostar
www.financ-fire.com
[email protected]


Stomatološka poliklinika Jurišić

Kneza Branimira 11
88000 Mostar
www.poliklinikajurisic.com
[email protected]


Euroherc Osiguranje d.d.

Vukovarska 1
88000 Mostar
www.euroherc.ba
[email protected]


Aluminij d.d.

Baćevići bb
88000 Mostar
www.aluminij.ba
[email protected]


Optima IT d.o.o.

Hrvatskih branitelja 8a
88000 Mostar
www.optima-ba
[email protected]


TIPS d.o.o.

MaršalaTita 124A
88000 Mostar
www.tips-mostar.com
[email protected]
 


Dema & S d.o.o

Vrapčići bb
88000 Mostar
www.dema-s.ba
[email protected]


Fircon d.o.o.

Kneza Višeslava 77a
88000 Mostar
www.fircon.biz
[email protected]
 


Eurosan d.o.o

Bišće polje bb
88000 Mostar
www.eurosan.ba
[email protected]


OIL-AC d.o.o

Hrvatskih branitelja b.b.
88000 Mostar
www.oilac.com
[email protected]
 


BB- New look d.o.o

Kralja Petra Krešimira bb, Ronod
88000 Mostar
www.retroshoes.ba
[email protected]


Aerodrom Mostar d.o.o.

J.P. Međunarodna zračna luka - Aerodrom Mostar d.o.o
Ortiješ bb - P.P. 04
88000 Mostar
www.mostar-airport.ba
[email protected]


Diamond Supply PUMA Black Friday


HERING d.d.

K.P Krešimira IV. br.10
88220 Široki Brijeg 
[email protected]
www.hering.ba


ZT Tehnozaštita d.o.o

Biskupa Čule bb
88000 Mostar
www.tehnozastita.ba
[email protected]


Nobel Corporation

Blajburških žrtava 27d
8800 Mostar
www.nobel.ba
[email protected]


NSoft d.o.o

Bleiburških žrtava bb
88000 Mostar
www.nsoft.com
[email protected]


Turistička agencija LASTA travel

Kralja Petra Krešimira IV br. 1
88000 Mostar
www.lasta.ba
[email protected]


Elko Marić d.o.o

Maršala Tita 249
88000 Mostar
www.elko-maric.ba
[email protected]


Tempo-Vranica d.d.

Put za Aluminij bb
88000 Mostar
www.tempo-vranica.ba
[email protected]


Hotel Bristol Mostar

Mostarskog bataljona bb
88000 Mostar
www.bristol.ba
[email protected]


A.O. Leko

Dubrovačka ulica
88000 Mostar
www.ao-leko.com
[email protected] 


AX-SOLING d.o.o.

AX-SOLING d.o.o.
Kralja Tomislava 109
www.ax-soling.com
[email protected]


PTP Hercegovinavino d.o.o.

Bišće polje bb
88000 Mostar
www.hercegovinavino.ba
[email protected]


INEL d.o.o.
Hera d.o.o.

Kralja Petra Krešimira IV bb (SPC Rondo)
88000 Mostar
www.hera.ba
[email protected]


ALFA THERM d.o.o.

Bišće Polje b.b.
88000 Mostar
www.alfatherm.com
[email protected]


Interagent d.o.o.

Kralja Zvonimira 13 ,
88000 Mostar,
www.interagent.ba,
[email protected]


jordan retro 11 mens kids


Unis Telekom d.d.

Dr. Ante Starčevića 50
88000 Mostar
www.unistelekom.ba
[email protected]


Keš d.o.o.

Ortiješ bb,
88000 Mostar
www.kes.ba
[email protected]


Katarina d.o.o.

A. Starčevića bb
88000 Mostar
www.katarina.ba
[email protected]


SIK d.o.o.

Raštani b.b,
88000 Mostar
www.sik.ba
[email protected]
 


Partnerske organizacije

marketing

Naše vrijednosti

Povjerenje

Svojim primjerom ukazujemo na važnost povjerenja u izgradnji poslovnih odnosa i cjelokupnom gospodarskom napretku.

Cijeloživotno učenje

Želimo sudjelovati u razvijanju svijesti o važnosti cijeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja u svijetu neprestanih promjena.

Održivost

Zagovaramo održivi razvoj i potičemo energetski učinkovita i ekološki prihvatljiva rješenja.

Različitost

Njegujemo, promičemo i cijenimo različitosti ljudi, ideja i načina poslovanja.

Inovativnost

Kao proaktivna organizacija, potičemo naše suradnike na stvaranje dodane vrijednosti i inovacija potrebnih za zadovoljavanje potreba korisnika suvremenog svijeta.

jordan shoes for sale outlet blue

Zajedništvo

Povezujemo gospodarstvenike u snažnu zajednicu, koja je u mogućnosti predvoditi pozitivne promjene u okruženju.

Transparentnost

Promičemo jasnu i točnu komunikaciju, te jednak i otvoren pristup informacijama.

Poduzetnički duh

Pružamo potporu tvrtkama u razvijanju poduzetničkog duha, potrebnog za stalno poboljšanje proizvoda i usluga.